SUPERINTENDENTS' OF POLICE - Karnataka
Back
The latest list of SPs will be put up soon

District

Sriyuths
Bidar  
Belgaum  
Gulbarga  
Mysore  
Bangalore (R)  
Tumkur  
Kolar  
Shimoga  
Chitradurga  
Hassan  
Mandya  
Chikamangalur  
D.K.(Mangalore)  
Kodagu  
Belgaum  
Dharwad  
Bijapur  
U.K.(Karwar)  
Bellary  
Raichur  
Bagalkote  
ChamarajaNagar  
Davanagere  
Gadag  
Haveri  
Koppal  
Udupi  

Back Home
The latest list of SPs will be put up soon